प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अलमल, मन्त्री नै असन्तुष्ट
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३०