मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीले पत्याएनन्
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३०