प्रधानमन्त्रीका कारण दसवर्षे कर्णाली विकास योजना अलपत्र
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३०