मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी : निर्णय ७० वटा, सार्वजनिक गरिए ७ वटा मात्रै
छापाबाट काठमाडौं, पुस २९