वाम गठबन्धनका उम्मेदवार छान्न ६०-४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने,  यस्ता छन् मापदण्ड
छापाबाट काठमाडौं, पुस २९