१९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न भारत सहमत
छापाबाट काठमाडौं, पुस २९