नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव
छापाबाट काडमाडौं, पुस २८