पश्चिम सेती आयोजना अन्योलमा 
छापाबाट काठमाडौं, पुस २८