हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: ट्रयाकिङमसिन र रेडियो फ्रिक्वेन्सी छैन
छापाबाट काठमाडौं, पुस २७