नियन्त्रणबाहिर भाइरल प्रकोप!
छापाबाट जाजरकोट, पुस २७