भान्जीको जालमा यसरी फसे सेनाका सहायक रथी
छापाबाट काठमाडौं, पुस २६