यस्तो रह्यो डा. केसीको अदालतमा ८ घण्टा र हिरासतमा १२ घण्टा
छापाबाट काठमाडौं, पुस २६