उच्च अदालत भएको ठाउँमा प्रदेश कार्यालय खोल्ने तयारी
छापाबाट काठमाडौं, पुस २६