यी हुन् अदालतमा परेका मानहानिका चर्चित मुद्दा
छापाबाट काठमाडौं, पुस २६