लिक तयार हुँदैछ, इन्जिन किने नेपालमा यसैवर्ष रेल
छापाबाट काठमाडौं, पुस २५