सवारी लाइसेन्स अब सातै प्रदेशबाट
छापाबाट काठमाडौं, पुस २५