रानीपोखरीमा भेटिएला राणाकालमा खसालिएको खजना?
छापाबाट काठमाडौं, पुस २४