नेपालबाट चीन जाने सामान घट्दै
छापाबाट काठमाडौं, पुस २४