यसकारण वाम एकता प्रक्रिया लम्बिने
छापाबाट काठमाडौं, पुस २३