प्रदेश प्रमुख भोलि तोकिने
छापाबाट काठमाडौं, पुस २३