कमल थापाले भने- ग्रहदशा बिग्रेकाले हारेँ
छापाबाट काठमाडौं, पुस २२