पौडेल पक्षको भेलामा नेताका गुनासै–गुनासा
छापाबाट काठमाडौं, पुस २२