सरकारले प्रदेश राजधानी नतोक्ने, प्रदेश सांसदको सपथ काठमाडौंमै गराउने
छापाबाट काठमाडौं, पुस २२