दुवै पार्टीलाई सहमत गराउने रणनीतिमा एकता खाका काेर्दै ओली-दाहाल
छापाबाट काठमाडौं, पुस २२