विशिष्टलाई लाखौं खर्च, विपन्नलाई रोगसँगै ऋणको भारी
छापाबाट काठमाडौं, पुस २१