चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमै पढेका ४१% फेल
छापाबाट काठमाडौं, पुस २०