जंगलमै बास बसेर सडक निर्माण गर्दै गाउँले
छापाबाट प्युठान, पुस १८