एक खर्ब (एफडीआई) स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता हुँदै
छापाबाट काठमाडौं, पुस १८