प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी कसरी हुँदैछ।
छापाबाट काठमाडौं, पुस १८