‘पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्न ई–पासपोर्ट’
छापाबाट काठमाडौं, पुस १८