चार सय नागरिक बेपत्ता कि मृतक ?
छापाबाट काठमाडौं, पुस १८