सिद्धान्त, नेतृत्व र नाम परिवर्तन हुँदै
छापाबाट काठमाडौं, पुस १८