अझै किन माओवादी मन्त्री सरकारमा?
छापाबाट काठमाडौं, पुस १७