बाबुराम-उपेन्द्रको चाहना पनि गठबन्धनतिरै!
छापाबाट काठमाडौं, पुस १७