प्रचण्डको खुलासा: प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक माओवादीलाई
छापाबाट काठमाडौं, पुस १७