‘फागुन दोस्रो साता सत्ता हस्तान्तरण'
छापाबाट काठमाडौं, पुस १६