प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को
छापाबाट काठमाडौं, पुस १५