एमाले अडान छाड्दै, अध्यादेश आउँदै
छापाबाट काठमाडौं, पुस १४