कासमू किर्ते प्रकरण : सिलवालको फाइल खोजी
छापाबाट काठमाडौं, पुस १०