अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ: ‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’
छापाबाट काठमाडौं, पुस ९