सरकारले अझै तिरेन अनमिनको साढे ३ करोड
छापाबाट काठमाडौं, पुस ८