अबको सरकार पनि फेरि आलोपालो मै!
छापाबाट काठमाडौं, पुस ८