निजी विद्यालयले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने
छापाबाट काठमाडौं, पुस ७