‘रामभरोसे’ मा ग्यास उद्योग, सर्वसाधरणको ज्यान उच्च जोखिममा
छापाबाट काठमाडौं, पुस ७