संवैधानिक अड्चन छैन, छलफल आवश्यक छैन: प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष
छापाबाट काठमाडौं, पुस ६