छानविन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि माग हो-नवराज सिलवाल
छापाबाट काठमाडौं, पुस ६