दुई पार्टीको मात्रै सरकार बन्ने
छापाबाट काठमाडौं, पुस ५