प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको वरीयता क्रम तोक्ने तयारी, यस्तो छ प्रस्ताव
छापाबाट काठमाडौं, पुस ५