प्रहरीजस्तै संरचना बनाउन सशस्त्रको लबिङ
छापाबाट काठमाडौं, पुस ३