सहमति नभएसम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने
छापाबाट काठमाडौं, पुस २